Izdvajamo

  • Specijalna ponuda!

    Promotivne cene usluga za ugovorene avioradove u predsezoni!

  • Dodatne pogodnosti

    Uz potpisan sporazum o saradnji na vaš zahtev u roku od 24 časa izlazimo na teren!

Kontakt info

an image
JAT Privredna avijacija
Beograd, Surčin 59
Telefoni:
(013) 838-670
(013) 838-695
Fax: (013) 832-247
Email: Privredna_avijacija@jat.com

Istorijat


        U svojoj današnjoj formi organizovanja JAT – Privredna Avijacija doo Beograd, Surčin, Beograd 59 nastala je izdvajanjem iz sastava Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj JAT Airways AD Beograd tokom Novembra meseca 2009. godine sa 100% kapitalom u državnoj svojini.
        Do tada Privredna avijacija poslovala je u sastavu Kompanije JAT kao njen organizacioni deo, prolazeći zajedno sa njom, istorijiski gledano, kroz različite pravne forme njenog organizovanja, proširujući pri tom dijapazon svojih avio usluga i osvavremenjavajući svoju flotu. Otpočelo se sa tri aviona tipa Štirman PT–17 koji su u periodu od 1947. do 1959. godine upotrebljavani u zaštiti šuma od gubara a od 1950 godine počelo se i sa njihovom primenom u poljoprivredi, najpre u prskanju vinograda sa dosta skromnim početnim rezultatima a posle 1955 i sa njihovom upotrebom na suzbijanju korova hormonskim herbicidima, prskanju šećerne repe u cilju suzbijanja lisne pegavosti a od 1958. godine i u prihranjivanju žitarica mineralnim đubrivom. Već tada se uvidelo da je prihrana veštačkim đubrivom iz aviona tim efikasnija što se koriste avioni sa većom nosivošću.
        Počev od 1972. godine pravo korišćenja na aerodromu Vršac prenosi se sa Saveznog vazduhoplovnog centra – Vršac na Preduzeće za vazdušni saobraćaj „Jugoslovenski Aerotransport“ Beograd. Tada se organizaciono formiraju na aerodromu Vršac dve celine: OOUR* Privredna Avijacija „Vršac“ i OOUR* Školstvo – Vazduhoplovno pilotska škola, obe u sastavu JAT-a.
        Privredna Avijacija „Vršac“ započinje nabavku za ono vreme savremenih aviona Z-37 Čmelak gde su u periodu od 1967. do 1975. godine izvršene nabavke 13 ovih aparata. Prednost ovih aviona su povećani kapaciteti nosivosti na 700 litara hemikalija ili 600 kg granula, radni zahvat 30-35m za granule i 15-25m za vodu, maksimalna poletna masa aviona 1850 kg, operativna brzina do 140 km/h.
        U periodu od 1975. do 1980. godine izvršena je nabavka 5 aviona američke proizvodnje tipa Gruman AG-CAT od kojih 3 komada Super AG-CAT. Tokom 1980. godine izvršena je nabavka i 5 aviona tipa UTVA U-65-S i 4 aviona UTVA U-65-P da bi se od 1977. godine krenulo u nabavku savremenih poljoprivrednih aviona velike nosivosti i to najpre 5 aviona tipa AN-2R dobavljača PEZETEL Poljska a potom još 2 aviona istog tipa tokom 1987. i 1988. godine. U isto vreme modernizacija flote vršena je još u jednom pravcu kroz nabavku sjajnog poljoprivrednog aviona M-18 Dromader gde je u periodu 1980. – 1986. godine izvršena nabavka čak 11 ovih vazduhoplova. Prednost ova poslednja dva tipa aviona je višestruka u odnosu na svoje prethodnike a ogleda se u povećanoj nosivosti rezervoara sa hemikalijama na 1500 litara, maksimalnoj poletnoj težini 5300 kg za M-18 Dromader odn. 5500 kg za AN-2, radnom zahvatu od 80m u suzbijanju komaraca i povećanoj radnoj brzini od 170 km/h. Isti avioni su dodatno opremljeni savremenim mikronerima AU 5000 proizvodnje firme Micronair Limited iz Engleske i mogu dati odabrane kapi u dijapazonu od 40-500 mikrona a služe za zaprašivanje iz vazduha. Među nabavljenim avionima čak 6 aparata tipa Dromader M-18 je dodatno opremljeno i sa uređajima za gašenje požara iz vazduha formirajući tako JAT-ovu protivpožarnu eskadrilu.
        U okviru Kompanije JAT pored baze Privredne Avijacije u Vršcu postojala je i baza Privredne Avijacije na aerodromu u Beogradu sa svojim avionima, tehničkim sredstvima, kadrovima sve do novembra meseca 2003. godine kada je odlukom rudovodstva Kompanije JAT baza Beograd praktično ugašena a svi avioni, tehnika i preostali kadrovi prebačeni su na aerodrom Vršac gde su nastavili rad u okviru Delatnosti Privredna Avijacija „Vršac“ sve do novembra meseca 2009. godine kada je Privredna Avijacija od strane rukovodstva Kompanije „JAT Airways“ AD Beograd formirana kao samostalni privredni subjekt u formi d.o.o. i pod punim nazovom JAT – Privredna Avijacija d.o.o. Beograd, Surčin, Beograd 59.

*Osnovna organizacija udruženog rada